NotariuszPolanki.pl notariusz, Gdańsk, Oliwa, Polanki
Diana Lipińska Notariusz
Emilia Borek Notariusz

O KANCELARII

Szanowni Państwo, jest nam miło, iż możemy gościć Państwa na naszej stronie internetowej, gdzie można znaleźć podstawowe informacje dotyczące działalności prowadzonej przez nas Kancelarii Notarialnej. Siedziba Kancelarii mieści się w gdańskiej Oliwie, na parterze budynku przy ulicy Polanki nr 136/2 , nieopodal Parku Oliwskiego, a prowadzimy ją w ramach spółki cywilnej. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, dlatego też zalecamy osobisty kontakt w celu ustalenia terminów, wszelkich kwestii szczegółowych oraz doboru adekwatnych rozwiązań prawnych i ustalenia kosztów. Kancelaria udziela informacji związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi bezpłatnie. Wszelkie dane dotyczące dokładnej lokalizacji i rodzaju załatwianych spraw znajdziecie Państwo poniżej.
Zapraszamy
Diana Lipińska Notariusz
Emilia Borek Notariusz

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

W Kancelarii możliwe jest dokonanie wszelkich czynności notarialnych, określonych w art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, tj.:
 • Sporządzanie aktów notarialnych i aktów poświadczenia dziedziczenia
 • Czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
 • Czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
 • Poświadczenia
 • Spisywanie protokołów
 • Sporządzanie protestów weksli i czeków
 • Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
 • Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Sporządzanie na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • Składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej
 • Inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Za dokonywane czynności notarialne Notariusz pobiera wynagrodzenie w postaci taksy notarialnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku W sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki. Przy dokonywaniu określonych czynności Notariusz obowiązany jest pobrać i przekazać właściwym instytucjom państwowym następujące podatki i opłaty: opłatę sądową, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Diana Lipińska Notariusz Emilia Borek Notariusz
Spółka Cywilna

ulica Polanki 136/2
(parter, wejście główne do budynku)
80-322 Gdańsk-Oliwa

tel. 58 380 57 77

kancelaria@notariuszpolanki.pl

NIP: 584 278 09 98

Numer rachunku bankowego:
41 1020 1811 0000 0702 0341 2145

Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek 9:00-16:00
środa 11:00-18:00
piątek 9:00-15:00

Miejsca parkingowe dostępne są w strefie płatnego parkowania

(parking płatny w godzinach 9:00-15:00).